ਬੰਦ ਕਰੋ

ਐੱਸ.ਟੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਕੋਡ

ਐੱਸ.ਟੀ.ਡੀ. ਕੋਡ
ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ ਐੱਸ.ਟੀ.ਡੀ.ਕੋਡ
ਸਰਹਿੰਦ/ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 01763
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 01765
ਖਮਾਣੋ 01628
ਪਿੰਨ ਕੋਡ
ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਸਟੈਟ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ
ਸਰਹਿੰਦ 140406 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 140407 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਅਮਲੋਹ 147203 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਬਸੀ 140412 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 147301 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਖਮਾਣੋ 141801 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਵਜੀਦਪੁਰ 140412 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਭਰਭੂਰਗੜ੍ਹ 147203 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਭੇਡਵਾਲ 140412 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਚੁੰਨੀਕਲਾਂ 140307 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਧੁੰਦਾਂ 140412 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 140407 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਗੜਾਗਾਂ 140413 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਘਮੁੰਡਗੜ੍ਹ 140412 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਹਵਾਰਾਕਲਾਂ  140102 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਕੋਲਗੜ੍ਹ 147203 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਖਨਿਆਣ  147103 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਖੰਟ 140101 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਖੁੰਮਣਾਂ 147203 ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ