ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ 2018

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸੋਧ ਸੂਚਨਾ ਨੰ. 325/ਚੋਣਾਂ/2018 ਮਿਤੀ 27.11.2018, ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 72/ ਚੋਣਾਂ / 2018 ਮਿਤੀ 14.05.2018 ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਦਾਸ ਨਗਰ(531 KB)

ਸੋਧ ਸੂਚਨਾ ਨੰ. 295 / ਚੋਣਾਂ / 2018 ਮਿਤੀ 25.10.2018, ਬਾਬਤ ਸੋਧ ਸੂਚਨਾ ਨੰਬਰ 150 / ਚੋਣ / 2018 ਮਿਤੀ 16.08.2018 ਆਫ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 74 / ਚੋਣਾਂ / 2018 ਮਿਤੀ 14.05.2018. (455 KB)

ਸੋਧ ਸੂਚਨਾ ਨੰ. 189 / ਚੋਣਾਂ / 2018 ਮਿਤੀ 31.08.2018, ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 75 / ਚੋਣਾਂ / 2018 ਮਿਤੀ 14.05.2018 ਪਿੰਡ ਮੰਡਲਾਂ(ਮੈਰਾ) (1096 KB)

ਸੋਧ ਸੂਚਨਾ ਨੰ. 148 / ਚੋਣਾਂ / 2018 ਮਿਤੀ 16.08.2018, ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 73 / ਚੋਣਾਂ / 2018 ਮਿਤੀ 14.05.2018, ਬਲਾਕ ਖੇੜਾ (228 KB)

ਸੋਧ ਸੂਚਨਾ ਨੰ. 149 / ਚੋਣਾਂ / 2018 ਮਿਤੀ 16.08.2018, ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 72 / ਚੋਣਾਂ / 2018 ਮਿਤੀ 14.05.2018, ਬਲਾਕ ਸਰਹਿੰਦ (471 KB)

ਸੋਧ ਸੂਚਨਾ ਨੰ. 150 / ਚੋਣਾਂ / 2018 ਮਿਤੀ 16.08.2018, ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 74 / ਚੋਣਾਂ / 2018 ਮਿਤੀ 14.05.2018, ਬਲਾਕ ਅਮਲੋਹ (281)

ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਟੈਰੀਟੋਰਲ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 127 ਮਿਤੀ 13.08.2018. (587 KB)

ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਅਮਲੋਹ ਨੰਬਰ 74 / ਚੋਣਾਂ / 2018 ਮਿਤੀ 14.05.2018 (2024 KB)

ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਨੰ. 75 / ਚੋਣਾਂ / 2018 ਮਿਤੀ 14.05.2018 (1876 KB)

ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਖਮਾਣੋ ਨੰ. 76 / ਚੋਣਾਂ / 2018 ਮਿਤੀ 14.05.2018 (1154 KB)

ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਖੇੜਾ ਨੰ. 73 / ਚੋਣਾਂ / 2018 ਮਿਤੀ 14.05.2018 (1958 KB)

ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਸਰਹਿੰਦਨੰ. 72 / ਚੋਣਾਂ / 2018 ਮਿਤੀ 14.05.2018 (2304 KB)