ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜ਼ੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 06/12/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(405 KB)
ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਸੂਚਨਾ ਮਿਤੀ 21.11.2018, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 21/11/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(505 KB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ 23/10/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(2 MB)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 02/10/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(3 MB)
ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 02/10/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(2 MB)
ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 03/08/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(26 KB)
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 03/08/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ