ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ/ਤਹਿਸੀਲਾਂ/ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ
ਲੜੀ ਨੰ: ਨਾਮ
1. ਅਮਲੋਹ
2 ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ
3 ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
4 ਖਮਾਣੋ
5 ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ
6 ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ
ਬਲਾਕ
ਲੜੀ ਨੰ: ਨਾਮ
1. ਅਮਲੋਹ
2 ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ
3 ਖਮਾਣੋ
4 ਸਰਹਿੰਦ
ਮਿਊਨੀਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਲੜੀ ਨੰ: ਨਾਮ
1. ਅਮਲੋਹ
2 ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ
3 ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ
4 ਖਮਾਣੋ
5 ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ