ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 2018

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਈ-ਗਜ਼ੈਟ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ(Notification No. 306 dated 14.11.2018) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (8.55MB) ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ