ਬੰਦ ਕਰੋ

ਰੂਪ ਰੇਖਾ

ਅਬਾਦੀ(2011)
ਲੜੀ ਨੰ: ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਅਬਾਦੀ  ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ
1 ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 5,99,639 3,20,523 2,79,116 1,92,305 1,01,787 90,518
2 ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ 4,14,157 2,19,778 1,94,379 1,54,382 81,595 72,787
3 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ 1,85,482 1,00,745 84,737 37,923 20,192 17,731
ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਬਾਦੀ
ਲੜੀ ਨੰ: ਨਾਮ ਬਲਾਕ ਅਬਾਦੀ
1 ਸਰਹੰਦ 94,975
2 ਅਮਲੋਹ 1,06,090
3 ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ 60,772
4 ਖੇੜਾ 71,417
5 ਖਮਾਣੋ 80,903
ਕੁੱਲ 4,14,157
ਐਮ.ਸੀ. ਅਬਾਦੀ
ਲੜੀ ਨੰ: ਨਾਮ ਐਮ.ਸੀ.ਅਬਾਦੀ
1 ਸਰਹੰਦ—ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 58,097
2 ਅਮਲੋਹ 14,696
3 ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 82,266
4 ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ 20,288
5 ਖਮਾਣੋ (ਐਨ.ਪੀ.) 10,135
ਕੁੱਲ 1,85,482
ਜਨਰਲ ਅੰਕੜੇ
ਲੜੀ ਨੰ: ਨਾਮ ਅੰਕੜੇ
1 ਪਰੋਜੈਕਟਿਡ ਅਬਾਦੀ 2017 6,39,912
2 ਘਣਤਾ/ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 509
3 ਸਾਖਰਤਾ 79
4 ਇਸਤਰੀ / 1000 ਪੁਰਖ 871