ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ


ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ
ਵਿਭਾਗ / ਏਜੰਸੀ ਨੰਬਰ
ਪੁਲਿਸ 112
ਅੱਗ 101
ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108
ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ – ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ
ਵਿਭਾਗ / ਏਜੰਸੀ ਨੰਬਰ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 155300
ਜ਼ੁਰਮ ਰੋਕੂ 1090
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 1091, 1098
ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ-ਸਿਹਤ 104
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਿਹਤ 108
ਟੀ. ਬੀ. 1800-121-6666
ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ 1800-110-456
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 91172-2298543
ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 1800-180-2468
ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 1800-1800-0172
ਬਿਜਲੀ 1912
ਆਬਕਾਰੀ 18002582580
ਸਿੱਖਿਆ 18001372215