ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਾਥ ਟਾਈਮ-ਬੈਂਕ

29/05/2023 - 27/05/2028

SathBank

‘ ਸਾਥ ਟਾਈਮ-ਬੈਂਕ ‘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਮ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ‘ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਥ ਟਾਈਮ-ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।

ਸੱਥ-ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ: https://forms.gle/Sdp4mRvPFJzGSSmH9

ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ mayuri.parui97@punjab.gov.in ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ