ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੋਵਿਡ -19/ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੋਵਿਡ -19/ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਕੋਵਿਡ -19/ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 02/04/2020 02/04/2021 ਦੇਖੋ (188 KB)