ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੋਵੀਡ -19 / ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ

ਕੋਵੀਡ -19 / ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਕੋਵੀਡ -19 / ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 01/04/2020 01/04/2021 ਦੇਖੋ (301 KB)