ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਸੀਏ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਸੀਏ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਸੀਏ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ 31/07/2020 30/07/2021 ਦੇਖੋ (2 MB)