ਬੰਦ ਕਰੋ

600 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਹਰੇਕ ਲਈ 8) ਚੋਣ 2024 ਲਈ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ

600 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਹਰੇਕ ਲਈ 8) ਚੋਣ 2024 ਲਈ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
600 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਹਰੇਕ ਲਈ 8) ਚੋਣ 2024 ਲਈ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 13/03/2024 13/03/2025 ਦੇਖੋ (596 KB)