ਬੰਦ ਕਰੋ

M/s Dream Ahead,ਸਿੰਗਲਾ ਆਰਥੋ ਕੋਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇੜੇ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਤਹਿ ਅਮਲੋਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

M/s Dream Ahead,ਸਿੰਗਲਾ ਆਰਥੋ ਕੋਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇੜੇ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਤਹਿ ਅਮਲੋਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
M/s Dream Ahead,ਸਿੰਗਲਾ ਆਰਥੋ ਕੋਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇੜੇ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਤਹਿ ਅਮਲੋਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 30/05/2024 30/05/2025 ਦੇਖੋ (573 KB)