ਬੰਦ ਕਰੋ

SRLM ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

SRLM ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
SRLM ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 24/06/2019 03/07/2019 ਦੇਖੋ (983 KB)