ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹਸਪਤਾਲ

ਡਰਗਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ


ਫ਼ੋਨ : 01763-232136

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਟੀ.ਬੀ.ਅਫ਼ਸਰ


ਫ਼ੋਨ : 01763-233560

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਫੈਮਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਫਸਰ


ਫ਼ੋਨ : 01763-233961

ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ


ਫ਼ੋਨ : 01763-232194

ਬਾਵਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ

ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ


ਫ਼ੋਨ : 01763250100

ਮੇਹਸ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋੋਮ ਸਰਹਿੰਦ

ਸਰਹਿੰਦ


ਫ਼ੋਨ : 01763220697

ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ

ਪਟਿਆਲਾ


ਫ਼ੋਨ : 01752212018

ਸਾਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਸਰਹਿੰਦ

ਸਰਹਿੰਦ


ਫ਼ੋਨ : 01763220630

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ


ਫ਼ੋਨ : 01763232194

ਸੈ਼ਲੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਸਰਹਿੰਦ

ਸਰਹਿੰਦ


ਫ਼ੋਨ : 01763229214