Close

Schools

Jawahar Navodaya Vidyalaya Vill Faraur


Phone : 01628-268281-268308

Jesus Saviour’s Public School


Phone : 01763-222344-223544-221244

Kendri Vidyalaya Bahadurgarh Mrs. Paramjeet Kaur


Phone : 01763-232020

Khalsa High School Sirhind Mandi


Phone : 01763-222364

Khalsa Public School MGG


Phone : 01763-254118-257186

Mata Gujri Sr.Sec.School FGS


Phone : 01763-232223

Mata Sundri Pub. Sch


Phone : 01763-233693-321693

O.P. Bansal Public School MGG


Phone : 98761-91110-98154-00650

RanaMunshi Ram School Srd. Mandi


Phone : 01763-222007

Saffron City School kotla


Phone : 01763-232751-395339